Spirekassen  2017

Spirekassen trin 1 er lukket for i år.

Vi har fået mange fine ansøgninger der bliver behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde. Vinderne får besked ultimo januar.

 

Boligfonden Kuben

Boligfonden Kuben er en erhvervsdrivende, selvejende institution. Fondens formål er at bidrage til udviklingen af byggesektorens produktivitet og byggeriets kvalitet.

Du kan læse mere ved at klikke her.

Ansøgningstemaer

Boligfonden Kuben ser udviklingen af byggeriet i Danmark som en dynamisk proces. Fondens formulering af ansøgningstemaer spiller i den sammenhæng en vigtig rolle som katalysator for en løbende udvikling af byggeriets teori og praksis.                                                                                                 Du kan læse mere om Boligfonden Kubens ansøgningstemaer her. 

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Spirekassen

Spirekassen støtter projekter, der er med til at fremme produktivitet og kvalitet i bred forstand i byggeriet i Danmark. Temaets store spændvidde åbner for gode ideer fra håndværkets lærlinge, konstruktørstuderende, ingeniørstuderende, design- og arkitektstuderende.

Det er let at søge om økonomisk støtte fra Spirekassen.

Næste ansøgningsrunde vil blive annonceret i efteråret 2017.


Din ansøgning må max. fylde en A4 side. Formen er ikke afgørende. Selv uheldigt formulerede ansøgninger kommer igennem bedømmelsens nåleøje, hvis din ide har et potentiale til at fremme nytænkning i byggeriets praksis.Velkommen til Boligfonden Kuben

BoligfondenKuben er en erhvervsdrivende, selvejende institution, som støtter udviklingsinitiativer i dansk byggeri.

 

Læs mere