Boligfonden Kubens ansøgningstemaer

Boligfonden Kuben støtter udviklingsprojekter i byggeriet. Fonden støtter ikke studieture og studieophold i udlandet samt private boligprojekter.

Du er altid velkommen til at kontakte fondens sekretariat på fonden@boligfondenkuben.dk eller telefon 23230194, hvis du ønsker at søge fondens midler eller har spørgsmål om fondens ansøgningstemaer eller aktiviteter.

Vi har udviklet et elektronisk ansøgningsskema, som skal benyttes ved ansøgning om økonomisk støtte fra Boligfonden Kuben. Hvis du vil sende en uopfordret ansøgning, der ikke falder ind under et af nedenstående temaer, så kan du ansøge via det elektroniske ansøgningsskema. Klik her.

  

Ansøgningsfrister i 2023

For tematiserede og uopfordrede ansøgninger er der følgende ansøgningsfrister:

Torsdag den 26. januar 2023
Mandag den 8. maj 2023
Tirsdag den 22. august 2023
Torsdag den 9. november 2023

 

Gæsteforelæserpulje

Puljens sigte at bringe internationale kapaciteter og eksperter til landet, som besidder en ekstraordinær viden og indsigt i områder, som har betydning for udviklingen af byggeriet. Det kan være på områder som produktivitet, bæredygtighed, innovation og digitalisering. Gennem dybdegående vidensudveksling og dialog håber Boligfonden Kuben at kunne bidrage til at skabe inspiration, visioner og udvikling i branchen.

Puljen kan søges af alle inden for byggeriet så som store og små organisationer, etablerede firmaer og start ups, forskere og iværksættere. Puljen er på 150.000 kr. i 2023, og hvert projekt kan maksimalt få 25.000 kr. i støtte til at dække udgifterne. Det vigtigste kriterium for støtten er, at der er tale om en særlig kapacitet, som kan bidrage med viden indenfor emner, der har en bred appel. Link til ansøgningsblanket findes her.

 

Tematiserede ansøgninger

Boligfonden Kuben giver støtte indenfor to hovedtemaer: 1. Det gode håndværks fremtid og 2. Byggeriets bæredygtige omstilling. Herudover har fonden afsat en mindre pulje til at dække * Den gode idé inden for byggeri. Den årlige pulje for alle tematiserede ansøgninger er på i alt 1.900.000 kr., og typiske uddelingsbeløb ligger inden for rammen 10.000-200.000 kr.
Læs mere om de tematiserede ansøgninger her.

 

Spirekassen

Spirekassen belønner gode og innovative idéer i det talentfulde vækstlag blandt helt nyuddannede kandidater og studerende på landets akademiske og tekniske uddannelser samt håndværkeruddannelserne. Du kan søge om økonomisk støtte til at kvalificere en ansøgning til et udviklingsprojekt, foretage banebrydende eksperimenter med nye materialer, udvikle innovative prototyper, etablere egen virksomhed eller andet.
Læs mere om Spirekassen her

Sociale medier

Boligfonden Kuben er på Instagram og LinkedIn.

 

Følg os på Instagram her.

Følg os på LinkedIn her

GDPR

Boligfonden Kuben lever op til persondataforordningen også kendt som GDPR.

 

Vi beder kun ansøgere om relevante informationer i forbindelse med ansøgninger, og informationen benyttes alene i forbindelse med ansøgningen.

 

Hvis ansøgningen bevilliges støtte, gemmes ansøgningen i op til 5 år af regnskabsmæssige hensyn. Hvis din ansøgning får afslag, slettes ansøgningen.

Spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte Boligfonden Kubens direktør Sidse Buch, hvis du har nogen spørgsmål.

 

Sidse Buch

 

Email: fonden@boligfondenkuben.dk

Tlf.: 23 23 01 94