Tematiserede ansøgninger

Hvis du vil søge økonomisk støtte til et af nedenstående temaer skal du benytte vores elektroniske ansøgningsskema. Klik her.

 

Fonden giver støtte indenfor to hovedtemaer:

1. Byggeriets eksperiment
2. Det gode håndværk 

1. Byggeriets eksperiment
Bæredygtighed i byggeriet er mere end klima og miljøhensyn. Det handler også om økonomisk og socialt bæredygtige løsninger, som understøtter godt samarbejde mellem alle relevante parter og fremmer et godt arbejdsmiljø.

Under dette tema ønsker fonden f.eks. at støtte projekter inden for byggeriet, der:
• bidrager til reducering af affald og et ansvarligt forbrug.
• peger på nytænkning og at forbedre udnyttelsen af ressourcer.
• fremmer en innovativ og teknologisk udvikling.
• understøtter optimerede processer og godt samarbejde.

2. Det gode håndværk
Det gode håndværk er med til at definere kvaliteten og kulturarvspotentialet for fremtidens byggeri. Innovative designløsninger er ikke noget værd, hvis håndværket, der skal skabe idéerne i praksis, ikke er på topniveau.

Under dette tema ønsker fonden f.eks. at støtte projekter inden for byggeriet, der:
• understøtter og fremmer det gode håndværk.
• understøtter udvikling af og interesse for uddannelse og efteruddannelse.
• via konferencer og netværk bidrager til at sprede viden om det gode håndværk.
• bidrager til bevarelse, udvikling og formidling af kulturarv. 

 

Sociale medier

Boligfonden Kuben er på Instagram og LinkedIn.

 

Følg os på Instagram her.

Følg os på LinkedIn her

GDPR

Boligfonden Kuben lever op til persondataforordningen også kendt som GDPR.

 

Vi beder kun ansøgere om relevante informationer i forbindelse med ansøgninger, og informationen benyttes alene i forbindelse med ansøgningen.

 

Hvis ansøgningen bevilliges støtte, gemmes ansøgningen i op til 5 år af regnskabsmæssige hensyn. Hvis din ansøgning får afslag, slettes ansøgningen.

Spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte Boligfonden Kubens direktør Sidse Buch, hvis du har nogen spørgsmål.

 

Sidse Buch

 

Email: fonden@boligfondenkuben.dk

Tlf.: 23 23 01 94