Tematiserede ansøgninger

Hvis du vil søge økonomisk støtte til et af nedenstående temaer skal du benytte vores elektroniske ansøgningsskema. Klik her.

 

Fonden giver støtte indenfor fire forskellige temaer:

1. Videreførelse og udvikling af det gode håndværk
2. Udvikling af byggematerialer
3. Bæredygtige processer i et holistisk perspektiv
4. Den gode idé inden for byggeri

 

1. Videreførelse og udvikling af det gode håndværk
Det gode håndværk er med til at definere udviklingspotentialet for fremtidens byggeri. Innovative designløsninger er ikke noget værd, hvis håndværket, der skal skabe idéerne i praksis, ikke er på topniveau.

Støtten kan f.eks. anvendes til
- Mentorordninger, hvor erfarne håndværkere giver deres kundskaber videre til yngre generationer
- Tværfaglige projekter, hvor arkitekter, ingeniører, konstruktører og håndværkere går sammen om at undersøge og udvikle det, der i fremtiden defineres som godt håndværk.

 

2. Udvikling af byggematerialer
Fremtiden vil stille nogle andre krav til byggematerialer, end vi kender i dag samtidig med, at der vil være muligheder, som vi ikke kender eller har øje for i øjeblikket.

Støtten under dette tema kan f.eks. gå til:
- Projekter, der eksperimenterer med og afprøver nye og utraditionelle byggematerialer
- Byggeopgaver, der inddrager kendte materialer på en ny måde.
- Projekter, der undersøger værdien af de materialer, der bruges i dag, og hvad det ville betyde for byggeriet, hvis de blev erstattet.

 

3. Bæredygtige processer i et holistisk perspektiv
Bæredygtighed i byggeriet er mere end klima og miljøhensyn. Det handler også om økonomiske bæredygtige løsninger i fht. alle stakeholdere, om socialt og kulturelt understøttende byggerier samt om et bæredygtigt samarbejde i byggeriet, der konstruktivt trækker på og involverer alle relevante parter.

Støtten under dette tema kan f.eks. anvendes til:
- Byggeprojekter, der inddrager alle nævnte aspekter, dvs. miljø, økonomi, kultur og samarbejde og ønsker at løse projektet i et bæredygtigt perspektiv på alle parameter.
- Inddragelse af nye og anderledes samarbejdspartnere i konkrete byggeopgaver.
- Stakeholderanalyser og dialoger i relation til projektering og byggeri.
- Projekter, der ønsker at undersøge begrebet bæredygtigt byggeri i et holistisk perspektiv.

 

4. Den gode idé indenfor byggeri
Den gode idé kan komme mange steder fra, men har nogle gange trange går i en travl og kosteffektiv virkelighed. Boligfonden vil med dette tema støtte projekter, der skaber grobund for en fortsat kreativ tankegang og lyst til at prøve nogle ting af på tværs af alder og fag indenfor byggeriet. Nogle gange opstår de gode idéer hos gamle, erfarne folk, nogle gange fra unge nyuddannede. Nogle gange opstår det i den kendte verden og nogle gange i krydsfeltet imellem danske byggetraditioner og udenlandske.

Støtten under dette tema kan f.eks. uddeles til:
- Integrationsprojekter i entreprenørbranchen
- Workshops, der understøtter modet til at turde komme med alle de dårlige idéer for, at de virkeligt gode har mulighed for at opstå.

Sociale medier

Boligfonden Kuben er på Facebook, Instagram og LinkedIn.

 

Følg os på Facebook her.

Og på Instagram her.

Og LinkedIn her

GDPR

Boligfonden Kuben lever op til persondataforordningen også kendt som GDPR.

 

Vi beder kun ansøgere om relevante informationer i forbindelse med ansøgninger, og informationen benyttes alene i forbindelse med ansøgningen.

 

Hvis ansøgningen bevilliges støtte, gemmes ansøgningen i op til 5 år af regnskabsmæssige hensyn. Hvis din ansøgning får afslag, slettes ansøgningen.