Boligfonden Kubens bevillinger for 2016

 

- DFM netværks årskonference 2016 samt indlægsholders 25 års jubilæum
- Arbejdsmiljøkonference, Lean Construction
- Forening for Byggeriets samfundsansvar: oversættelser vedr. instrukser (støttet af to omgange)
- Bygherreforeningen: Demensboliger + interessenthåndtering og manøvrerum for professionelle bygherrer
- Projekt 1 / Boligfondens Nudging


Spirekassebevillinger 2016:

Tema: Energiberegning af danske parcelhuse via en app
Ansøger: Jens O. Petersen

Tema: 3D Print Shop
Ansøger: Joseph Christophersen

Tema: Erhvervs PhD om stålbjælker og bjælkesamlingers mekanik
Ansøger: Anders Bau

Tema: Optimering af træ
Ansøger: Nici Dam

Tema: Komprimeret Moræneler - et nyt byggemateriale
Ansøger: Mathias Ørum Nørgård

Tema: Virksomheden Deras Consulting
Ansøger: Deras Consulting IVS (Rasmus & Danny)

Tema: Optimering af gitterskaller ved brug af genetisk algoritme
Ansøger: Lasse Rahbek

Tema: Udvikling og in-situ test af elektroafsaltning af sandsten
Ansøger: Lovisa Andersen

Tema: Udvikling produkt bestående af vakumpakket isolering, til lysninger
Ansøger: Susie Stenholdt og Mads Svendsen

 

Boligfonden Kubens bevillinger for tidligere år:

 

Tema: Billigbolig koncept for ejerboliger
Ansøger: Line Røtting Dornan

Tema: Bachelorprogram for 6. semester
Ansøger: Jan Søndergaard

Tema: Oversættelse af video til udenlandske entreprer
Ansøger: Tine Lange

Tema: Projektet falder ikke inden for fondens temaer
Ansøger: Tine Lange

Tema: Spirekasse
Ansøger: Sofie Lerche

Tema: Spirekasse
Ansøger: Anders Bau Hansen

Tema: Spirekasse
Ansøger: Sussie Stenholt Madsen

Tema: Spirekasse
Ansøger: Mikki Seidenschnur

Tema: Spirekasse
Ansøger: Rasmus Andreas Winther Due

Tema: Spirekasse
Ansøger: Malte Brøgger Kjer

Tema: Spirekasse
Ansøger: Nicolai Bentsen

Tema: Spirekasse
Ansøger: Asbjørn Lund

Sociale medier

Boligfonden Kuben er på Instagram og LinkedIn.

 

Følg os på Instagram her.

Følg os på LinkedIn her

God Fondsledelse

Boligfonden Kuben er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse.

 

Klik her for at læse mere om anbefalingerne