Tre finalister med i opløbet til Procesprisen 2019

Tre skarpe processer er med i det endelige opløb til Boligfonden Kubens Procesprisen 2019, hvor den gode byggeproces hædres De tre er udvalg blandt 9 meget kvalificerede kandidater. Fælles for de tre nominerede er en nytænkende tilgang til både processer, samarbejde og organisering, der alle har bevist sit værd i de færdige projekter, som hvert hold i teams kan være stolte af. Procesprisen uddeles af Lean Construction DK.

Procesprisen

De tre nominerede er: 

Partnerskabet ByK med TRUST

Nomineret for det avancerede procesarbejde, der har bevist sit værd i eksekveringen af en enorm portefølje, hvor projekter bliver leveret i den rigtige kvalitet. ByK med TRUST er et strategisk partnerskab for Byggeri København, der består af seks virksomheder. 

Byggeprojekter bag opførelsen af DTUs bygning 310

Nomineret for opførelse af laboratoriebygningen 310, hvor man har brugt integreret samarbejde som fundament for både relationer og processer. En tilgang der muliggør at et avanceret laboratoriebyggeri færdiggøres både til tiden og overholder budgettet. 

Teamet bag renoveringen af Falkoner Center

Nomineret for at skabe en stærk proces i et udfordrende renoveringsprojekt, der viser hvordan partnering og gode samarbejdsprocesser gør det muligt at håndtere de svære forudsætninger og vilkår succesfuldt. 

”De tre kandidater har hver især bevist at det metodiske arbejde med processer i byggeri skaber grobund for succesfuldt samarbejde, som i sidste ende giver bedre projekter. Det er en fryd at besøge og høre om så gode historier, hvor glæden og stoltheden fra processerne skinner igennem i fortællingerne. Det bliver meget svært at kåre én vinder!” udtaler Sidse Buch, bestyrelsesmedlem i Lean Construction og Boligfonden Kuben.

 

Procesprisen

Det gode samarbejde er ofte nøglen til det gode byggeri og vejen til den gode forretning blandt alle de mange involverede parter i et byggeprojekt. Et stærkt samarbejde skaber smidige og effektive processer, som i sidste ende kommer alle parter til gode.

”Vi er i år overvældede over de gode indstillinger, som viser den rigdom på initiativer og innovation som der sker rundt om i branchen. Det har været næsten umuligt at udvælge, men det endelige felt er stærke kandidater til Procesprisen, der spænder fra avanceret laboratoriebyggeri til tiden, et strategisk partnerskab, der har bevist sin værdi i eksekvering, til en kompleks totalrenovering, hvor fokus på processen ses i det gode samarbejde, og en levering i høj kvalitet til både tid og budget” udtaler Dag Sander, chefrådgiver fra Sweco og medlem af Lean Construction DK og Procesprisudvalget.

Boligfonden Kubens procespris gives til det projekt eller den organisation, som formår at løfte produktiviteten, samarbejdet eller kvaliteten igennem tilgangen til processer til et nyt niveau. Sidste år modtog Vandpartner prisen. Det er er et offentligt-privat-partnersamarbejde som Aarhus Vand, Favrskov Forsyning, Samn Forsyning, Arkil, Per Aarsleff, VAM, EnviDan, NIRAS, FKSSlamson, Norva24, LE34 og Sulzer står bag.

Sociale medier

Boligfonden Kuben er på Instagram og LinkedIn.

 

Følg os på Instagram her.

Følg os på LinkedIn her

Pressekontakt

Hvis du har brug for mere eller spørgsmål til nyhederne, er du velkommen til at kontakte seniorrådgiver Marie Leth Rasmussen.

 

 

Email: marie@enestaaendepr.dk

Tlf.: 3045 0545