Boligministeren: Byggeriet må være en del af den grønne omstilling

Fortsat digitalisering og mere effektiv produktion er en del af løsningen, hvis byggeriet skal mindske sit klimaaftryk

 

Kaare Dybvad BAT3 002

Regeringen arbejder på en handlingsplan for bæredygtigt byggeri – og i den forbindelse også en plan for en forstærket indsats for fortsat digitalisering af byggeriet. Det fortalte boligminister Kaare Dybvad ved et møde i København tirsdag.

Med mødet hos BAT-kartellet satte Værdibyg og Boligfonden Kuben fokus på byggeriets fortsatte udfordringer med lav produktivitet og højt spild. I undersøgelsen ’Barrierer for bedre byggeprocesser’ har parterne sat sig for at afdække, hvorfor byggeriet har så svært ved at udvikle sine arbejdsprocesser, selv om lean-baserede værktøjer til det er velkendte og nemme at gå til. Ministeren nikkede genkendende til nogle af disse barrierer:

”Byggeriet er jo ikke kendt for at være dem, der hurtigst hopper med på de nyeste trends”, sagde boligminister Kaare Dybvad: ”Jeg kommer selv fra Vestsjælland, hvor jeg har kendt mange håndværkere. Man er jo stolt af sit håndværk og sit fag og gør, hvad man har lært af sin mester, og derfor kan forandringer være længere undervejs.”

Byggeriet må være en del af forandringen
Men byggeriet må forberede sig på forandringer, sagde boligministeren, der ikke lagde skjul på, at byggeriets bidrag til den grønne omstilling er det helt centrale på ministeriets agenda. Og han ser en fortsat effektivisering af byggeriets produktion og arbejdsprocesser som et vigtigt redskab hertil:

”Jeg tror, at digitalisering og lean er nogle af de mest effektive veje til at sikre, at vi i byggeriet bruger resurserne i form af materialer og arbejdstid bedst muligt. Jeg har selv mange gange siddet i en håndværkers varebil, hvor bestillingssedler til materiale og timesedler bliver smidt op i forruden. Det er jo en måde at bygge på, som mange nok befinder sig godt i, men som jeg tror, at vi bliver nødt til at udfordre, hvis vi vil sikre, at materialer og arbejdstid bliver brugt så fornuftigt som muligt.”, sagde ministeren.

Byggeriet må lære af industrien
Kaare Dybvad blev spurgt, om man i boligministeriet også har øje på byggeprocessen, og hvad man der kan gøre for at støtte udviklingen.

”Jeg må sige det, som det er: Jeg har ikke selv nogen dyb indsigt i processtyring i byggeriet”, indrømmede boligministeren. ”Men for mig at se er det nødvendigt, at byggeriet lærer af industrien og hele tiden bliver mere effektive, hvis vi vil sikre, at de, som har en hverdag i byggeriet, også kan blive ved med at have det og få en løn, man kan leve af i Danmark.”

”Der er jo nogle, der mener, at jo flere udenlandske firmaer, vi kan få ind på det danske marked, jo billigere og mere effektivt bliver byggeriet. Som socialdemokrat har jeg bare det udgangspunkt, at en tømrersvend eller elektriker også skal kunne tjene en god løn, for det er jo grundlaget for, at vi kan have det velfærdssamfund, vi har.”

”Hvis vi vil sikre det, tror jeg, at man i byggeriet er nødt til at kigge til, hvordan industrien har formået at udvikle sig og producere mere effektivt, så de ansatte kan opretholde en god løn. Og den udvikling er jo allerede i gang – der er jo ikke mange håndbajere på byggepladserne mere”, sagde Kaare Dybvad.

Nogle virksomheder viser vejen
At nogle byggevirksomheder allerede er i fuld gang, kunne boligministeren forvisse sig om, da tre vidt forskellige byggevirksomheder fortalte, hvordan de hver især bliver stadig mere effektive ved hjælp at tænke og producere lean.

I Aarhus har forsyningsselskaberne således over en årrække nedbragt enhedspriserne på den løbende renovering af kloakkerne med en tredjedel i kraft af et fast forankret samarbejde mellem bygherre, rådgivere og entreprenører, kendt som Vandpartner.

I Ringsted har entreprenørfirmaet Enemærke & Petersen formået at løfte produktiviteten med 6 procent ved en systematisk indsats på byggepladserne, hvor man støtter byggeledelserne i at forbedre deres processer.

Endelig fortalte københavnske COPI, hvordan de nu systematisk implementerer lean på alle byggesager, efter at lean havde hjulpet dem med at komme i mål til tiden med en kulsejlet byggesag.

De tre eksempler – og mange andre – kan findes på hjemmesiden Lean Construction DK, hvor man også kan læse mere om rapporten ’Barrierer for bedre byggeprocesser’.

.

Sociale medier

Boligfonden Kuben er på Instagram og LinkedIn.

 

Følg os på Instagram her.

Følg os på LinkedIn her

Pressekontakt

Hvis du har brug for mere eller spørgsmål til nyhederne, er du velkommen til at kontakte seniorrådgiver Marie Leth Rasmussen.

 

 

Email: marie@enestaaendepr.dk

Tlf.: 3045 0545