DTU vinder Bygherreprisen 2020

DTU - Danmarks Tekniske Universitet vinder den prestigefyldte Bygherrepris, og kan dermed kalde sig Årets Bygherre 2020. De vinder bl.a. for at implementere en meget ambitiøs og central campusplan, der understøtter et stærkt undervisningsmiljø og tiltrækker forskere, undervisere og studerende fra hele verden.

Bygherreprisen Boligfonden Kuben 2020 hjemmeside

DTU vinder Bygherreprisen 2020 for en samlet campusudvikling under titlen ”Transforming DTU”. Bygherreindsatsen er løbende blevet udviklet og har været afgørende for at skabe et konkurrencedygtigt universitetsmiljø, som tiltrækker de bedste studerende, forskere og ansatte fra hele verden. Siden 2010 er der investeret mere end 6 mia. kr. i nybyggeri, infrastrukturudvikling og renoveringsprojekter. Den omfattende strategiske campusplan, som rækker frem mod 2050, integrerer samtidig bæredygtighed på bygningsniveau og bydelsniveau. Desuden har DTU imponeret juryen med sit digitale fokus. 

- DTU viser med sin stærke og kompetente bygherreorganisation, hvordan man kan præge sit byggeri og derigennem levere gode fysiske rammer, som kan styrke hele organisationens værdiskabelse. Universitetet skal i den forbindelse særligt roses for et flot og inspirerende digitalt fokus, som bidrager til nyskabende samarbejde i byggeprojekterne samt et udpræget bæredygtigt aftryk i det færdige byggeri,” siger bedømmelseskomitéens formand, og adm. direktør i Lejerbo, Palle Adamsen.

Forbillede for branchen

DTU vokser løbende i antallet af studerende og forskere. I dag er der omkring 12.000 studerende og 6.000 ansatte, og den udvikling forventes at fortsætte. Det betyder, at DTU i 2050 skal rumme næsten dobbelt så mange mennesker på universitetets campusser. Det harmonerer godt med, at samfundet i stigende grad efterspørger ingeniører til at finde løsninger på de udfordringer, verden står overfor.

Disse mange elementer gjorde til sammen, at juryen pegede på DTU som årets vinder. Det har været et stærkt felt med mange imponerende projekter og spændende tilgange til bygherrerollen, men valget faldt på DTU, og det glæder et andet jurymedlem, Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen:

- Der er tale om en bygherre, der fungerer som et vigtigt forbillede for andre aktører i branchen. Derfor er juryen enige om, at DTU har fortjent den store anerkendelse, og det faglige skulderklap, der følger med prisen”.

Campusdirektør Jacob Steen Møller og bygherrechef Claus Møller Rasmussen fik overrakt Bygherreprisen 2020. De to vindere samlede kolleger omkring sig og pointerede, at prisen går til hele kontoret:

- Det er en stor ære at modtage Bygherreprisen. Siden 2010 har vi arbejdet målrettet for at integrere projektudvikling og drift med henblik på at opnå bedst mulig totaløkonomi, bæredygtighed og arkitektonisk kvalitet i projekterne. De seneste år har vi fokuseret særligt på nye digitalt understøttede samarbejdsformer i byggerierne, som senest med bygning 310 har vist sin store styrke. Vi vil bruge Bygherreprisen som inspiration til endnu mere værdiskabende samarbejde med byggebranchens aktører”, siger Jacob Steen Møller

Langt udviklingsfokus

For jurymedlem Henrik Mielke, der er bestyrelsesmedlem i Boligfonden Kuben og til daglig adm. direktør for Enemærke & Petersen, har DTU skilt sig ud fra resten af feltet med deres lange fokus på udvikling af campusområdet.

- Den særlige forpligtelse der er ved, at man er på et teknisk universitet, har DTU fået med ind i sin bygherreorganisation og sine byggerier. De har afprøvet nye samarbejdsmetoder og nye teknologier, hvilket er beundringsværdigt, siger Henrik Mielke. Han hæfter sig også ved DTU’s fokus på ’total cost of ownership’, dvs. den samlede økonomi i byggeprojekterne.

- Og så kan vi se over en årrække, at DTU som bygherre har været dygtig til at tage de ting med, man har lært fra projekt til projekt og dermed udvikle sig som bygherre. Samtidig har de været med til at udvikle branchen, fordi de aktører, som er med og skal eksekvere på nogle af projekterne, har fået læring med. Det synes vi er fantastisk, siger Henrik Mielke.

Flere offentlige byggerier herhjemme har i de senere år været ramt af skandaler med store forsinkelser og fordyrelser. Er af de seneste skræmmeeksempler er Niels Bohr Bygningen i København. Her mener Henrik Mielke, at DTU’s eksempel kan være med til at ændre på opfattelsen af, at offentlige byggerier er vanskelige at gennemføre.

- Jeg tror, at mange kan komme på besøg herude, kigge ind i byggeorganisationen og se, hvordan man strategisk har brugt bygherreorganisationen til den store udvikling, der er på DTU’s campus, siger han.

Ifølge Henrik Mielke er det ikke mindst DTU’s samarbejdsmodel med tidlig involvering af parterne, som har medvirket til at få byggeprojekterne til at glide.

- Man sidder ikke og opfinder den dybe tallerken selv, men tager branchen med ind og er med til at udvikle den. Jeg er helt sikker på, at den måde, DTU har grebet det an på er noget, som rigtig mange bygherrer kan få gode idéer og lære noget af, slutter han.

FAKTA
Bedømmelseskomitéen for Bygherreprisen 2020 er følgende:
• Palle Adamsen, adm. direktør for Lejerbo (formand for bedømmelseskomitéen)
• Henrik Mielke, bestyrelsesmedlem i Boligfonden Kuben og CEO for Enemærke & Petersen A/S
• Peter Fangel Poulsen, stifter af BAUHERR
• Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen
• Jesper Malm, områdechef for kommunikation og udvikling i Bygherreforeningen

Bygherreprisen har været uddelt de sidste 15 år. Sidste års vinder var Himmerland Boligforening fra Aalborg for deres såkaldte Aalborgmodel til udvikling af et socialt udfordret boligområde. Af andre tidligere vindere kan nævnes Realdania By & Byg, Region Sjælland, Zoologisk Have i København og Sjælsøgruppen. I 2020 var 17 bygherrer indstillet til Bygherreprisen.

 

Om DTU – Danmarks Tekniske Universitet
DTU er et internationalt teknisk eliteuniversitet, der blev grundlagt i 1829 af H.C. Ørsted med det formål at ”udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet”. DTU’s uddannelser, forskningsbaserede rådgivning og innovation hviler på et solidt fundament af forskning i verdensklasse, og universitet er Danmarks største ingeniøruddannelsessted, som hver dag arbejder med uddannelse, forskning, myndighedsrådgivning og innovation, der bidrager til at skabe bæredygtig værdi og velfærd i samfundet.

Sociale medier

Boligfonden Kuben er på Instagram og LinkedIn.

 

Følg os på Instagram her.

Følg os på LinkedIn her

Pressekontakt

Hvis du har brug for mere eller spørgsmål til nyhederne, er du velkommen til at kontakte seniorrådgiver Marie Leth Rasmussen.

 

 

Email: marie@enestaaendepr.dk

Tlf.: 3045 0545