Tre stærke finalister dyster om Procesprisen 2021

Procesprisen anerkender de aktører i byggeriet, der yder en særlig indsats for at skabe gode samarbejdsrelationer og optimere arbejdsprocesser. Prisen uddeles af Boligfonden Kuben og Lean Construction-DK Netværket efter indstillinger fra hele branchen.

Procesprisen vinder 2020 hjemmeside

-Vi havde igen i år et felt af kandidater, som spændte bredt fra konkrete byggeprojekter over publikationer til digitale styringssystemer, men fælles for alle projekterne var et stort fokus på kvalitet, effektivitet og et godt tværfagligt samarbejde. Det har derfor været en stor udfordring at finde frem til de tre finalister, men nu glæder juryen sig bare til at besøge de tre spændende projekter og blive endnu klogere på de forskellige initiativer, ideer og resultater," siger seniorprojektleder i Lean Construction-DK Netværket Morten Skaarup Jensen.

De tre finalister er: New AARCH, Enemærke og Petersen A/S og Per Aarsleff A/S. 

New AARCH - New Partnering 

New AARCH ligger i Aarhus og er den første nybyggede arkitektskole i Danmark. Samarbejdsmodellen New Partnering har gjort op med klassiske holdninger og fordomme i byggebranchen og arbejder aktivt på at ændre kulturen og adfærden i byggebranchen. Idéen bag New Partnering er at bringe alle parters kompetencer i spil og skabe et forum med fokus på vidensdeling og samarbejde. Der skabes derved et fællesskab, hvor kommunikation og organisering optimeres.

Arkitektskolen Aarhus, Bygningsstyrelsen, ADEPT, Tri-consult, A. Enggaard A/S, Etos Ingeniører indstilles for deres samarbejde i New Partnering.

- Indstillingen indeholder en beskrivelse af mange inspirerende samarbejdselementer med konkrete eksempler. New AARCH rammer flere af de problemstillinger, der er i branchen og indeholder en rettidig involvering af de rette kompetencer. New AARCH er bl.a. interessant, fordi der er fokus på grundig rekruttering af holdet, der skal løse opgaven, udtaler Sidse Buch, direktør i Boligfonden Kuben og medlem af juryen for Procesprisen.

Sidse Buch glæder sig desuden over, at der i New AARCH arbejdes indgående med totaløkonomiske vurderinger og samarbejdsformen har desuden bidraget til stor arbejdsglæde hos alle involverede. 

Enemærke & Petersen: Den Hjælpende Hånd 

Den Hjælpende Hånd søger at øge produktiviteten på landets byggepladser ved at motivere håndværksfag til at hjælpe hinanden med kompetence-lette arbejdsopgaver som f.eks. klargøring eller transport af materialer for at lette arbejdsgangene. Ved at benytte Den Hjælpende Hånd kan byggepladser opnå bedre arbejdsmiljø, øget produktivitet, økonomiske besparelser og bedre akkord til håndværkerne - og derigennem også større indtjening og bedre konkurrenceevne. Ved at reducere spildtid har konceptet en direkte positiv effekt på byggeriets tidsplan da byggetid reduceres og en byggeplads skal opretholdes i kortere tid.   

- Tankegangen og konceptet i ”Den Hjælpende Hånd” indeholder mange af de elementer, som vi gerne vil udbrede i Lean Construction-DK. Konceptets fokus på at reducere vente- og spildtid, der har en direkte effekt på byggeriets tidsplan, byggetiden og hvor længe en aktiv byggeplads skal opretholdes er især elementer, som er interessante i forbindelse med Procesprisen. Det potentiale for øget grønt aftryk øget samarbejde, produktivitet og arbejdsglæde, som ligger i konceptet er blandt grundene til, at ”Den Hjælpende Hånd” er blandt finalisterne i år," siger Morten Skaarup Jensen. 

Per Aarsleff: BIM-Kiosken 

Med BIM-Kiosken har håndværkeren mulighed for at finde den relevante information uden stop i arbejdsprocessen. Ved at få stillet modeller til rådighed, som kun funktionærer og rådgivere tidligere har haft adgang til, kan håndværkerne selv søge og finde information om lige præcis det, der er nødvendigt for, at de kan fortsætte deres arbejde. Med dette værktøj er digitaliseringen nået ud til håndværkerne på byggepladsen, og det medfører bedre kommunikation og samarbejde mellem ledere og håndværkere på projektet, hvilket giver et bedre flow i byggeprocessen.  

-BIM-Kiosken er et smart tiltag, der er let at implementere og udbrede. Man undgår stop i produktionen og har derfor lean-konceptet in mente, hvilket reducerer spildtid og giver en øget produktivitet. BIM-Kiosken er et resultat af en god proces med samarbejde og digital koordinering i alle byggeriets faser og bidrager til optimering ude hos håndværkerne, siger Sidse Buch. 

Mød årets finalister

Du kan møde de tre finalister til temamøde d. 6. oktober. Læs mere her

Prisen uddeles til Building Awards d. 28. oktober i et samarbejde mellem Lean Construction-DK Netværket og Boligfonden Kuben.

 

Sociale medier

Boligfonden Kuben er på Instagram og LinkedIn.

 

Følg os på Instagram her.

Følg os på LinkedIn her

Pressekontakt

Hvis du har brug for mere eller spørgsmål til nyhederne, er du velkommen til at kontakte seniorrådgiver Marie Leth Rasmussen.

 

 

Email: marie@enestaaendepr.dk

Tlf.: 3045 0545