Enemærke & Petersen vinder Procesprisen 2021

Enemærke & Petersen vinder Boligfonden Kubens Procespris 2021, som uddeles i samarbejde med Lean Construction-DK Netværket. Enemærke & Petersen får prisen for projektet Den Hjælpende Hånd, hvor der er udviklet et enkelt koncept, som har et stort potentiale til at ændre på kulturen i den danske byggebranche.

procesprisen 2021 hjemmeside

Anders Strange Sørensen, Søren Christensen og Lasse Mohr fra Enemærke og Petersen modtager Procesprisen til årets Building Awards. Foto: Jonas Pryner.

 Mange af byggeriets udfordringer ligger i grænsefladerne mellem aktører og fag, og det er netop de udfordringer Den Hjælpende Hånd adresserer og tager et opgør med. Konceptet kan på den baggrund være med til at ændre på nogle grundlæggende uhensigtsmæssigheder i samarbejdet i branchen.

- Det skal ikke være nogen hemmelighed, at der var et meget tæt opløb mellem de tre finalister. Men Den Hjælpende Hånd havde altså lige det dér ekstra, som skiller projektet ud fra de andre. I juryen vurderer vi, at Den hjælpende Hånd er et koncept, som har potentiale til at kunne ændre kulturen i byggebranchen – måske ikke i morgen, men på længere sigt, udtaler Sidse Buch, direktør for Boligfonden Kuben og medlem af juryen.

Reducerer vente – og spildtid og øger arbejdsglæden
Enemærke & Petersen har med veldokumenterede indsatser påvist Den Hjælpende Hånds effekter i forhold til at reducere vente- og spildtid. Dette har en direkte effekt på byggeriets tidsplan, og på hvor længe en aktiv byggeplads skal opretholdes. Indsatsen har givet tydelige gevinster i form af højere produktivitet og bedre samarbejde på byggepladserne.

-Den Hjælpende Hånd indeholder mange af de elementer fra Lean Construction, som Procesprisen er sat i verden for at udbrede. Ved at inkludere håndværkerne har Enemærke & Petersen udviklet en metode, som får samspillet mellem mandskab og materiel til at fungere i praksis, og som øger de involverede aktørers arbejdsglæde og det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, udtaler jurymedlem Morten Skaarup Jensen fra Lean Construction-DK Netværket.

Sidse Buch roser også Enemærke & Petersen for at have haft modet til at dykke ned i nogle af de fasttømrede konventioner, der er i branchen og blandt håndværkerne omkring akkordering og faggrænser. Hun fortæller videre at ved benytte Den Hjælpende Hånd, kan byggepladser opnå et bedre arbejdsmiljø, øget produktivitet, økonomiske besparelser og bedre akkord til håndværkerne – og dermed en større indtjening og bedre konkurrenceevne.

- Det giver gode perspektiver for at få principperne udbredt til resten af den danske byggebranche og dermed hjælpe de danske håndværkere i den internationale konkurrence, afslutter Sidse Buch.

Glade vindere
Det var nogle glade og stolte vindere, der modtog prisen med en tak til medarbejdere og samarbejdspartnere for deres evne og vilje til at tænke nyt.

-Jeg er meget glad på håndværkernes, byggeledernes og de resterende samarbejdspartneres vegne, da prisen er en anerkendelse af dem, som tager slagsmålet omkring de her ting hver dag. De formår at skabe udvikling i en branche, som har brug for det. Dele af tankegangen i byggeriet går tilbage til lagsamfundet i middelalderen, så derfor er der behov for nytænkning, siger Peder Johansen, direktør for strategi, PR og forretningsudvikling i Enemærke & Petersen.

Han suppleres af Anders Sørensen, bæredygtighedschef i Enemærke & Petersen:

- Det er virkelig fedt at blive anerkendt. I disse tider, hvor man ofte kan være meget tilbøjelig til at sætte sin lid til teknologiudvikling, hockeystave osv., er det her projekt nede på jorden. Det er til at forstå for alle, og det er noget, som hele branchen kan tage til sig, siger han.

Skarp konkurrence i finalen
Den Hjælpende Hånd var i skarp konkurrence med to andre dygtige finalister ved Procesprisen:

Finalist: NEW AARCH / New Partnering
Finalistprojektet NEW AARCH / New Partnering indeholdt mange inspirerende samarbejdselementer med konkrete eksempler. New Partnering-modellen rammer flere af de problemstillinger, der er i branchen og indeholder en rettidig involvering af de rette kompetencer med et stort fokus på grundig rekruttering af holdet, der skal løse opgaven.

Projektet og samarbejdsformen har bidraget til stor arbejdsglæde hos alle involverede og vist, at offentlige og private parter kan have et konstruktivt og værdiskabende samarbejde, hvor der arbejdes ud fra at skabe mest mulig værdi for projektet.

Finalist: Per Aarsleff – BIM-Kiosken
Med BIM-Kiosken har håndværkeren mulighed for at finde den relevante information uden stop i arbejdsprocessen. Ved at få stillet modeller til rådighed, som kun funktionærer og rådgivere tidligere har haft adgang til, kan håndværkerne selv søge og finde information om lige præcis det, der er nødvendigt for, at de kan fortsætte deres arbejde. Med dette værktøj er digitaliseringen nået ud til håndværkerne på byggepladsen, og det medfører bedre kommunikation og samarbejde mellem ledere og håndværkere på projektet, hvilket giver et bedre flow i byggeprocessen.

BIM-Kiosken er et smart tiltag, der er let at implementere og udbrede. Man undgår stop i produktionen og har derfor lean-konceptet in mente, hvilket reducerer spildtid og giver en øget produktivitet. BIM-Kiosken er et resultat af en god proces med samarbejde og digital koordinering i alle byggeriets faser og bidrager til optimering ude hos håndværkerne. 

Om Procesprisen

Procesprisen gives til en organisation, et samarbejde eller projekt, der i særlig grad har bidraget til at udvikle samarbejde og arbejdsprocesser inden for byggeriet
Særligt er der fokus på sammenhæng mellem gode dialogbaserede processer, god kvalitet og en stigende produktivitet
Nomineringerne har involveret nytænkning af proces og styring af byggeri, fra ide til slutprodukt, samt bud på, hvem der tager nogle opgør med forudindtagede holdninger og fordomme

Foto: 

Sociale medier

Boligfonden Kuben er på Instagram og LinkedIn.

 

Følg os på Instagram her.

Følg os på LinkedIn her

Pressekontakt

Hvis du har brug for mere eller spørgsmål til nyhederne, er du velkommen til at kontakte seniorrådgiver Marie Leth Rasmussen.

 

 

Email: marie@enestaaendepr.dk

Tlf.: 3045 0545