To modige bygherrer i duel om Procesprisen

Boligfonden Kuben og Lean Construction-DK Netværket har fundet finalisterne til Procesprisen. I et rekordstort kandidatfelt med hele 14 nominerede, skilte to projekter sig særligt ud.

DTU B307 hjemmeside

 Procesprisen hædrer de organisationer, projekter og samarbejder, som leverer en ekstraordinær indsats for at skabe gode processer i byggeriet. Nu løfter Boligfonden Kuben og Lean Construction-DK Netværket sløret for de to finalister, som er kommet gennem nåleøjet.

Bygherrerne går forrest og møder stor samarbejdsvilje

Der er igen i år et meget stærkt – men også mere homogent – kandidatfelt. Det er byggeprocessen og byggeprojekterne, der er i fokus - med to modige bygherrer, som har formået at skabe tidlig involvering af de væsentligste projektaktører som et gennemgående træk.

- Det er i høj grad bygherrerne, der har taget initiativ og gået forrest for at skabe det gode samarbejde. Men bygherrerne lykkes ikke uden imødekommende og samarbejdsvillige samarbejdspartnere, som kan give feedback og sparring – og bidrage til en værdiskabende byggeproces. Når vi er endt med Statens Serums Institut og DTU, skyldes det, at de har haft modet til at gå nye veje for at skabe en bedre samarbejdskultur, siger direktør for Boligfonden Kuben og medlem af juryen Sidse Buch.

Om projekterne

Statens Serum Institut: Ny frysebygning
Højtsikret køle- og frysebygning (nybyg)
SSI har opført en højtsikret køle- og frysebygning på 1600 m2 til opbevaring af Covid-19 vacciner. Det var en akut byggesag, hvilket medførte en ekstremt hurtig eksekvering med fokus på flow og samarbejde, og der gik under en uge fra beslutning om opførelse til den første entreprenør startede arbejdet. Den normale opførelsestid for en tilsvarende bygning anslås til at være ca. to år. Til sammenligning tog dette projekt – med en aktiv byggeplads ca. 23 timer i døgnet – kun 4,5 måned.

-SSI og holdet bag frysehuset viser, at det er muligt at bryde markant med byggeriets ”projektstyringstrekant; tid, pris og kvalitet er ikke et nulsumsspil. Det viser også, at man kan få et godt - og måske bedre - resultat på tværs af mange parametre ved at fokusere på ét enkelt, men fælles og meningsfyldt, mål og succeskriterie. Projektet er evalueret og kan bidrage med vigtig læring til andre, udtaler juryen.

DTU, Bygning 307: Inddragende byggeri på mindre projekter
Renovering af laboratorielokaler
På DTU Lyngby Campus i bygning 307 forskes der bl.a. i bæredygtig energi og kvanteteknologi. Pilotprojektets formål var at bevise, at princippet om tidlig entreprenørinddragelse kan skaleres til mindre projekter. Den tilpassede udbudsform havde fokus på åben økonomi og sikring af alle aktørers plads ved bordet ved projekteringsopstart og under hele byggeprocessen, og der blev investeret i samarbejde helt fra start for at sikre en smidig og fleksibel byggeproces. DTU - Technical University of Denmark har udviklet den nye samarbejdsmodel i et tæt samarbejde med H+, INTERN A/S og Molt Wengel

- Projektet udmærker sig ved en risikobevidst bygherre, der ønskede at udfordre tanken om, at inddragende byggeri kun kan benyttes ved store byggerier over 50 mio. Langt størstedelen af byggeprojekterne herhjemme ligger under 50 mio. Pilotprojektet viser blandt andet, at princippet om tidlig entreprenørinddragelse kan skaleres ned til mindre projekter, hvilket er perspektivrigt for store dele af byggebranchen, udtaler juryen.

Vinderen af Procesprisen findes den 9. november ved byggeriets store prisfest Building Awards. Juryen bag prisen består af:

  • Sidse Buch, konsulent i BAT og direktør i Boligfonden Kuben
  • Jesper Schat-Holm, partner og afdelingsleder, Wissenberg
  • Malene Raagaard Møller, senior udviklingschef, NCC
  • Søren Wandahl, ingeniørdocent, ph.d, Aarhus Universitet
  • Morten Skaarup Jensen, seniorprojektleder Værdibyg/Lean Construction-DK

Om Procesprisen
Lean Construction- DK Netværket har sammen med Boligfonden Kuben taget initiativ til Procesprisen, der uddeles på årets Building Awards. Prisen gives til en organisation, et samarbejde eller et projekt, der i særlig grad har bidraget til at udvikle samarbejde og arbejdsprocesser inden for byggeriet.

Lean Construction-DK Netværket
Lean Construction-DK er et selvstændigt netværk hos Værdibyg og har i mere end 20 år bistået byggevirksomheder med at implementere og/eller fremme lean construction i byggeprocesserne. Hvert år afholder netværket op mod 20 arrangementer, hvoraf ca. 80 % er åbne og gratis, så alle i branchen kan videndele om lean construction-metoder og -værktøjer.

Boligfonden Kuben
Boligfonden Kuben arbejder for at fremme godt håndværk og nytænkning inden for byggeriet. Boligfonden Kuben bakker op om projekter, der skaber bæredygtige løsninger i både økonomisk, miljømæssig og social forstand. Nytænkning vægtes højt: Hellere en god idé for meget end én for lidt. Derfor stiller fonden kapital til rådighed for forskere, opfindere, studerende, iværksættere og andre inden for byggeriet.

Sociale medier

Boligfonden Kuben er på Instagram og LinkedIn.

 

Følg os på Instagram her.

Følg os på LinkedIn her

Pressekontakt

Hvis du har brug for mere eller spørgsmål til nyhederne, er du velkommen til at kontakte seniorrådgiver Marie Leth Rasmussen.

 

 

Email: marie@enestaaendepr.dk

Tlf.: 3045 0545