Værdibyg blæser til kamp mod uforståelige kontrakter

Uforståelige kontrakter gør det sværere at samarbejde og er med til at øge konflikterne i byggeriet. Derfor udgiver Værdibyg på tirsdag en ny vejledning til brugervenlige kontrakter med støtte fra Boligfonden Kuben.

Billede pm

Foto fra Unsplash

  • Kontrakterne i byggeriet er så komplekse, at det næsten kun er jurister, som kan forstå dem. Men det er jo parterne i byggeprojektet, der skal bruge dem. Vi håber, at vejledningen kan bane vej for flere brugervenlige kontrakter og et bedre samarbejde i byggeriet, siger projektleder i Værdibyg Christine Meden Bjerregaard.

Vejledningen tager udgangspunkt i det nye AB18-aftalesæt og er udarbejdet i samarbejde med Rambøll Management Consulting og flere aktører indenfor byggebranchen. Centralt i vejledningen er en række visualiseringer, der skal gøre det lettere at formidle informationerne i kontrakterne. Og det er den helt rigtige vej at gå, hvis du skal skabe mere effektive og brugervenlige kontrakter, lyder det fra COO i Cebra Arkitekter Frederik Schou-Hansen, der har bidraget til vejledningen:

  • Da jeg tog min MBA, undersøgte jeg effekten af visualiseringer i kontrakter. Jeg testede, hvor let det var at forstå en traditionel kontrakt kontra en visualiseret kontrakt. Min undersøgelse viste, at læserne af den visualiserede kontrakt bedre forstod indholdet og brugte 65% mindre tid på at sætte sig ind i den i forhold til den gruppe, der fik den traditionelle kontrakt.

Dårlige kontrakter kan give konflikt
Ifølge Frederik Schou-Hansen kan de traditionelle kontrakter være formuleret så indviklet, at kun få medarbejdere tager sig tid til at sætte sig ind i dem. Og det er en skam. For i virkeligheden burde kontrakten fungere som en manual for samarbejdet og et nyttigt opslagsværk.

  • Det er vigtigt at få kontrakterne udformet, så medarbejderne hurtigt kan finde den information, de har brug for. Ellers risikerer vi, at ingen konsulterer kontrakten, og så opstår konflikterne. Jo dårligere du er til at formidle budskaberne, jo større er sandsynligheden for konflikt. Jeg håber, at vejledningen giver rådgivningsbranchen mod på at skabe mere brugervenlige kontrakter, siger Frederik Schou-Hansen.

Mindre kompleksitet tak
En anden bidragsyder til vejledningen er direktør i entreprenørfirmaet Wicotec Kirkebjerg Aksel Frandsen. Han oplever, at kontrakternes kompleksitet er vokset betydeligt i de sidste 25 år.

  • I gamle dage blev vi bedt om en samlet pris på installation af vvs, el og ventilation ud fra en tegning. Nu får vi bygningsmodeller, som vi trækker mængder ud af. Vi giver en pris på punkter og ikke det samlede byggeri. Det betyder, at noget kan falde mellem stolene og blive genstand for konflikt. I gamle dage stod vi på mål på en samlet pris, og det var det.

I takt med at mængden af tekst vokser, forsvinder forståeligheden:

  • Juristerne burde arbejde med at forenkle kontrakterne, så de ikke var så åbne for fortolkning. I det ideelle scenarie blev tingene forenklet så meget, at du ikke behøvede en juridisk embedseksamen for at forstå en almindelig kontrakt. I dag går mange mindre håndværksfirmaer udenom offentlige opgaver, fordi det er blevet for komplekst. Jeg håber, vejledningen inspirerer byggeriets parter til at udforme kontrakter, der er målrettet de praktikere, der skal udføre arbejdet, slutter Aksel Frandsen. 

Sociale medier

Boligfonden Kuben er på Instagram og LinkedIn.

 

Følg os på Instagram her.

Følg os på LinkedIn her

Pressekontakt

Hvis du har brug for mere eller spørgsmål til nyhederne, er du velkommen til at kontakte seniorrådgiver Marie Leth Rasmussen.

 

 

Email: marie@enestaaendepr.dk

Tlf.: 3045 0545