Boligfonden Kubens priser

Boligfonden Kuben uddeler fire priser med to-årige intervaller: Bygherreprisen, Driftherreprisen, Procesprisen og Det Gode Håndværk. Udpegningen af prisvinderne sker i et tæt samarbejde med Bygherreforeningen, Dansk Facilities Management, Foreningen Lean Construction og Uddannelsesforbundet.

De fire priser belønner en dedikeret professionel indsats for at skabe nye standarder indenfor hvert sit område. Prisvinderne belønnes med et beløb på 100.000 kr. til et seminar, som skal fremme deling af viden og idéudvikling.

 

Bygherreprisen

Bygherreprisen uddeles i et samarbejde med Bygherreforeningen. Prisen sætter fokus på bygherrens vitale rolle og ansvar for et vellykket byggeri. Bygherreprisen indstilles og uddeles næste gang i 2018.

 • Bygherreprisen 2018
  Bygherreprisen 2018 sætter fokus på byggeri som flytter grænser. Det er bygge- og anlægsprojekter, som inden for de seneste fem år har skabt høj merværdi for brugere og det omkringliggende samfund. Vinderen vil blive fundet blandt projekter, der udfordrer de gængse dogmer og sætter nye standarder for anvendelse af byggeriet. Det kan være alt lige fra bæredygtighed, socialt ansvar, digitalisering, smartere anvendelse af eksisterende kvadratmeter, nye boformer mm. Således at byggeriet opleves som mere end blot en bygning. Læs mere om nominering og prisfest her: http://www.bygherreforeningen.dk/nyheder/bygherreprisen2018

 • Bygherreprisen 2016
  Byggeriet i Danmark spiller en vigtig rolle i danskernes hverdag. Både godt og dårligt byggeri påvirker danskerne i lige så lang tid, som byggeriet bliver stående. Bygherren spiller en central rolle som den, der sætter rammerne. En fremsynet bygherre, som er opmærksom på kvalitet, arkitektur eller samfundsansvar sætter varige aftryk på danskernes hverdag. Bygherreprisen 2016 gik til Region Sjælland, som har vist en stærk bygherrepræstation, der virkeliggør den regionale behandlingsstrategi – recovery.

 • Bygherreprisen 2013
  Temaet var "Godt købmandskab". Bygherreforeningen og Boligfonden Kuben formede et forløb som aktivt inddrog Bygherreforeningens medlemmer i både formuleringen af prisens faglige hot spot tema og nomineringen af potentielle vindere til prisen på 100.000 kr. Temaet “Godt købmandskab” stillede skarpt på den professionelle bygherres evne til at opnå et fremragende byggeri, selvom ressourcerne er begrænsede. Bygherreprisen i 2013 blev vundet af Esbjerg Kommune for projektet Blue Water Dokken, der gjorde sportshallen til et af Esbjerg Kommunes fyrtårne.

 

Driftherreprisen

Driftherreprisen uddeles i et samarbejde med Dansk Facilities Management. Prisen belønner begavet, ressourcebevidst ejendomsdrift og facilities management. Driftsherreprisen blev indstillet sidste gang i 2016 og uddelt i foråret 2017. Driftherreprisen uddeles næste gang i 2019.

 • Driftherreprisen 2016
  Driftherreprisen 2016 blev tildelt DR Ejendomme på Dansk Facilities Managements Årsmøde i Helsingør d. 23. marts 2017. Prisen gik til DR Ejendomme og Service, fordi de har formået at løfte Facility Management fra en klassisk rolle som vicevært til innovativ motor i DR med fokus på forretningen og brugernes behov. DR Ejendomme var i skarp konkurrence med Velux, Coop og Nordea, der alle var nominerede for deres nytænkende tilgang til branchen. Driftherreprisen uddeles af Boligfonden Kuben og Dansk Facility Management Netværk. Formålet med prisen er sætte fokus på best practice indenfor Facility Management og inspirere folk indenfor branchen til at dele deres viden og erfaringer til fælles bedste.


  Læs mere om Driftherreprisen 2016 her.

 

Procesprisen

Procesprisen uddeles i et samarbejde med foreningen Lean Construction. Procesprisen påskønner en fornem indsats rettet mod etableringen af et ubrudt, effektivt flow i byggeriets produktion og montage. Procesprisen bliver indstillet og uddeles næste gang i 2018.

 • Procesprisen 2018
  Procesprisen 2018 sætter fokus på processerne i byggeriet, som er altafgørende for, om byggeriet bliver godt og effektivt udført. Prisen uddeles i 2018 for syvende gang. Vinderen vil blive præmieret for at have sikret succesfulde byggeprocesser i praksis, som kommer hele branchen til gode. Læs mere på www.procesprisen2018.dk

 • Procesprisen 2016
  Byg til Vækst vandt Procesprisen 2016 for sit bredt forankrede samarbejde for bygge- og anlægsbranchen på Fyn, Bygge- og anlægsbranchens udviklingsfond, 3F, KPC, AMU Fyn, Erhvervsakademiet Lillebælt og Odense kommune. Byg til Vækst har vist, hvordan en fokuseret og bredt forankret indsats kan gøre en markant positiv forskel for byggeprocesserne og for alle der er involveret og samtidig pege fremad med en progressiv strategi for next step.

 • Procesprisen 2013
  Entreprenørfirmaet Hoffmann vandt Procesprisen 2013 for deres arbejde med at inddrage medarbejderne i firmaets fremtidige strategi. Boligfonden Kubens Procespris på 100.000 kr. blev overrakt på Lean Construction - DK’s Årsmøde 2014 på Teknologisk Institut. Hoffmann vandt prisen, fordi firmaet gennem sin strategiproces har skabt en kulturændring i firmaet med fokus på arbejdsmiljø, sikkerhed og produktivitet. Resultaterne tæller blandt andet en imponerende arbejdsulykkesstatistik og er skabt ved at involvere alle medarbejdergrupper og samarbejdspartnere

 

Det Gode Håndværk

Prisen Det Gode Håndværk uddeles i et samarbejde med Uddannelsesforbundet. Godt håndværk er en forudsætning for, at vores bygninger lever et langt liv og skaber glæde, og prisen belønner indsatsen for at udvikle vores håndværkstraditioner. I praksis er prisen delt i to: Byggeriets Faglærerpris og Byggeriets Rekrutteringspris, som uddeles på skift. I 2017 er det Byggeriets Faglærerpris, der indstilles til uddeling i 2018.

Facebook

FacebookBoligfonden Kuben er kommet på Facebook.
Find og følg os her.