Bygherreprisen

Bygherreprisen uddeles i et samarbejde med Bygherreforeningen. Prisen sætter fokus på bygherrens vitale rolle og ansvar for et vellykket byggeri.

 • Bygherreprisen 2019
  Bygherreprisen havde i 2019 banebrydende bygherrer med fokus på det omkringliggende samfund som tema. Himmerland Boligforening løb med prisen med disse ord fra bedømmelseskomiteen: "På imponerende vis har vinderen bredt bygherrerollen ud og nærmest redefineret, hvilke kræfter og interesser, som kan spille sammen, når man igangsætter store byggeprojekter. Bl.a. til gavn for bl.a. nogle af de mest udsatte grupper i landet. Vinderen viser vejen til sund byudvikling i Danmark."

 • Bygherreprisen 2018
  Bygherreprisen 2018 satte fokus på byggeri som flytter grænser. Det var bygge- og anlægsprojekter, som inden for de seneste fem år har skabt høj merværdi for brugere og det omkringliggende samfund. Vinderen blive fundet blandt projekter, der udfordrer de gængse dogmer og sætter nye standarder for anvendelse af byggeriet. Vinderen af Bygherreprisen i 2018 blev Realdania By & Byg for BLOX med følgende begrundelse: Realdania By & Byg har sprængt rammerne og formået at skabe et byggeri, som binder byen sammen med havnen samtidig med der er skabt et nyt kulturelt mødested i København. Desuden er det lykkedes at etablere et erhvervsmæssigt knudepunkt for arkitektur, design og byggeri, lød det bl.a. fra bedømmelseskomiteen. Læs mere om vinderprojektet  her: https://www.boligfondenkuben.dk/nyheder/89-realdania-by-byg-vinder-bygherreprisen    
            
 • Bygherreprisen 2016
  Byggeriet i Danmark spiller en vigtig rolle i danskernes hverdag. Både godt og dårligt byggeri påvirker danskerne i lige så lang tid, som byggeriet bliver stående. Bygherren spiller en central rolle som den, der sætter rammerne. En fremsynet bygherre, som er opmærksom på kvalitet, arkitektur eller samfundsansvar sætter varige aftryk på danskernes hverdag. Bygherreprisen 2016 gik til Region Sjælland, som har vist en stærk bygherrepræstation, der virkeliggør den regionale behandlingsstrategi – recovery.

 • Bygherreprisen 2013
  Temaet var "Godt købmandskab". Bygherreforeningen og Boligfonden Kuben formede et forløb som aktivt inddrog Bygherreforeningens medlemmer i både formuleringen af prisens faglige hot spot tema og nomineringen af potentielle vindere til prisen på 100.000 kr. Temaet “Godt købmandskab” stillede skarpt på den professionelle bygherres evne til at opnå et fremragende byggeri, selvom ressourcerne er begrænsede. Bygherreprisen i 2013 blev vundet af Esbjerg Kommune for projektet Blue Water Dokken, der gjorde sportshallen til et af Esbjerg Kommunes fyrtårne.

Sociale medier

Boligfonden Kuben er på Facebook, Instagram og LinkedIn.

 

Følg os på Facebook her.

Og på Instagram her.

Og LinkedIn her