Procesprisen

Procesprisen uddeles i et samarbejde med foreningen Lean Construction. Procesprisen påskønner en fornem indsats rettet mod etableringen af et ubrudt, effektivt flow i byggeriets produktion og montage. Procesprisen bliver indstillet og uddeles næste gang i 2018.

 • Procesprisen 2018
  Procesprisen 2018 sætter fokus på processerne i byggeriet, som er altafgørende for, om byggeriet bliver godt og effektivt udført. Prisen uddeles i 2018 for syvende gang. Vinderen vil blive præmieret for at have sikret succesfulde byggeprocesser i praksis, som kommer hele branchen til gode.
  Læs mere på www.procesprisen2018.dk

 • Procesprisen 2016
  Byg til Vækst vandt Procesprisen 2016 for sit bredt forankrede samarbejde for bygge- og anlægsbranchen på Fyn, Bygge- og anlægsbranchens udviklingsfond, 3F, KPC, AMU Fyn, Erhvervsakademiet Lillebælt og Odense kommune. Byg til Vækst har vist, hvordan en fokuseret og bredt forankret indsats kan gøre en markant positiv forskel for byggeprocesserne og for alle der er involveret og samtidig pege fremad med en progressiv strategi for next step.

 • Procesprisen 2013
  Entreprenørfirmaet Hoffmann vandt Procesprisen 2013 for deres arbejde med at inddrage medarbejderne i firmaets fremtidige strategi. Hoffmann vandt prisen, fordi firmaet gennem sin strategiproces har skabt en kulturændring i firmaet med fokus på arbejdsmiljø, sikkerhed og produktivitet. Resultaterne tæller blandt andet en imponerende arbejdsulykkesstatistik og er skabt ved at involvere alle medarbejdergrupper og samarbejdspartner

 • Procesprisen 2009
  Det jyske boligselskab Fruehøjgård vandt Procesprisen 2009 for udviklingen af byggeprocesser, inspireret af såvel Projekt Hus som af Lean Construction. 
  Læs mere her.

 • Procesprisen 2007
  Procesprisen 2007 gik til FM Bygningsdrift. Firmaet vandt prisen for at have etableret en ny service i byggebranchen: Nemlig at drive byggepladsen. FM Bygningsdrift formåede at professionalisere dette område. De har vist, at de kan i praksis – især i slutfasen. Området rummer dog store muligheder for at forbedre byggeprocessen med en helt ny tilgang fra start til slut. 
  Læs mere her.

 • Procesprisen 2006
  I 2006 vandt Arkitema procesprisen for at nytænke arkitektens rolle og ydelser. Arkitemas Sensemaking forståelse er unikt i sin grundform og perspektiverer processerne i en byggeopgave på en ny og spændende måde. Det er komitéens vurdering, at Sensemaking forståelsen er værdiskabende, ikke kun i forhold til de enkelte processer, men også - og ikke mindst - for selve slutproduktet.
  Læs mere her.

 • Procesprisen 2005
  Enemærke og Petersen vandt den allerførste Procespris i 2005. Byggefirmaet vandt for sin udviklingskultur, som i mange år har omhandlet at gøre tingene bedre og smartere. En tilgang, som har lejret sig i en permanent udviklingskultur.
   
  Læs mere her. 

Sociale medier

Boligfonden Kuben er på Facebook og Instagram.

 

Følg os på Facebook her.

Og på Instagram her.