Procesprisen 2006

ProcesPrisen 2006 går til Arkitema for at nytænke arkitektens rolle og ydelser.

Forventningerne til - og vilkårene for - arkitektens opgave har ændret sig. Opgaverne bliver mere komplekse. De involverede interesser og interessenter flere. Mulighederne større og mere mangfoldige. Samtidig stiger kravene til effektivitet, om at håndtere nye teknologier osv.

Arkitektfaget har ikke etableret et nyt samlet paradigme, der kan tackle disse ændrede vilkår og forventninger. Men med konceptet Sensemaking kommer Arkitema med et godt bud. For denne radikale og gennemarbejdede nytænkning af arkitektens rolle, opgave og ydelser er Arkitema tildelt ProcesPrisen 2006.

Prisen er overrakt Arkitema ved en festlighed på tegnestuen i Århus fredag den 12. januar 2007.

ProcesPrisen uddeles af BoligfondenKuben i samarbejde med Lean Construction Danmark. Med prisen følger 125.000 kr til et kunstnerisk værk efter modtagerens eget valg.

 

Priskomiteens motivering for valget af Arkitema som årets ProcesPris-modtager

"Hvor ProcesPrisen sidste år blev uddelt til en entreprenørvirksomhed, har komitéen i år fokuseret på bygherrers og rådgiveres procestilgang og -forståelse. Komitéen har fundet mange værdige kandidater. Valget faldt i sidste ende på Arkitema.

Arkitemas Sensemaking forståelse er unikt i sin grundform og perspektiverer processerne i en byggeopgave på en ny og spændende måde. Det er komitéens vurdering, at Sensemaking forståelsen er værdiskabende, ikke kun i forhold til de enkelte processer, men også - og ikke mindst - for selve slutproduktet.

Arkitema har formået i deres Sensemaking, at få de sociale og menneskelige aspekter med i processerne og forståelse for disse aspekters samspil i forhold til byggeri - lige fra de, som i sidste ende skal være brugere af bygningen, til dem, der skal være med at skabe bygningen og rammerne for denne.

Sensemaking i arkitekturen forholder sig konstruktivt til den voksende konflikt mellem den traditionelle forståelse af arkitektens rolle og opgave på den ene side og på den anden side de vilkår, der i dag kendetegner byggebranchen. Sensemaking-forståelsen forholder sig til kompleksiteten i byggeriet med et stigende antal interessenter, øget krav om brugerindflydelse, nye teknologier, krav om effektivisering m.m.

Sensemaking-forståelsen betragter arkitektur som et dynamisk værk i vedvarende samspil med æstetiske, sociale og tekniske værdier. Sensemaking forståelsen udfordrer alle aktører om at nytænke organisation, metode og arkitektur.

Arkitema har været innovative i deres tankegang og har stillet spørgsmålstegn ved byggebranchens traditionelle og noget konservative tankegang. Sensemaking er Arkitemas bud på "Byggeri med mening". Det er komitéens vurdering, at Arkitema er kommet skridtet videre end Byggeri med mening og har taget fat om temaet: Byggeri med mening for hvem og for hvad?"

Henrik Mielke

Formand for Foreningen Lean Construction-DK

 

Sensemaking - Arkitektur med mening for bygherre og brugere

”Det nytter ikke udelukkende at tage udgangspunkt i, hvad der er meningsfuldt set fra et arkitektfaglig synspunkt. Vi har brug for metoder til at arbejde processuelt; at afsøge nye løsningsmuligheder og ny viden, frem for den ensidige mekaniske fokus på værket.”

Sådan beskriver Arkitema selv det udgangspuntk, der har ligget til grund for udviklingen af Sensemaking-konceptet.

”Når målet alene driver processen, kommer man kun frem til det, man allerede har erkendt. Hvis vi ensidigt fokuserer på værket, fratager vi os selv muligheden for at stille spørgsmål ved grundlæggende antagelser. Udviser vi derimod åbenhed over for processen, udfolder der sig til stadighed nye valgmuligheder – måske man når frem til det uventede resultat.”

Nye elementer i de tidlige processer Vejen til at gøre en forskel er at inddrage bygherre, brugere og andre interessenter tidligt i processen, erkendte Arkitema, som gennem en årrække har gjort sig mange erfaringer med at indgå i tættere samarbejdsrelationer.

I Sensemaking-konceptet udvider de derfor de tidlige processer om byggeprogram og forprojekt til faserne Definition, Discovering og Dreaming. Her indgår værktøjer som workshops, iagttagelser og interviews, og Arkitema inddrager nye kompetencer, herunder antropologer, for at forstå brugernes egentlige ønsker og behov.

Det tætte fokus på brugere og anvendelse fastholdes gennem hele Designfasen og videre i Delivery-fasen, hvor der følges op med rådgivning og studier.

Se Arkitemas egen beskrivelse af Sensemaking-konceptet

Læs mere på Arkitemas egen hjemmeside

 

Arkitema har sat udvikling i system

Arkitema er en af landtes største arkitektvirksomheder – med hovedbase i Århus, men en stor afdeling også i København.

Boligbyggeri har fra begyndelsen haft en særlig plads hos Arkitema, men opgaverne spænder over alle arkitektfagets discipliner. En stigende del af omsætningen hentes i udlandet - både de nære nabolandet og så langt væk som Kina.

Virksomheden beskæftiger 270 medarbejdere, heraf de 185 på tegnestuen i Århus. Arkitema omsatte i 2005 for 160 mio. kr

Arkitema har en mangeårig tradition for at nytænke produkter og processer. Helt tilbage i 1980erne vandt den da unge tegnestue det daværende boligministeriums store konkurrence om nytænkning af etageboligbyggeriet. I 1990erne var firmaet en aktiv deltager i PPB-udviklingsprogrammet (Proces- og Produktudvikling i Byggeriet), som lagde grunden for mange af de senere års udviklinger i byggeriet.

I de senere år har Arkitema selv arbejdet systematisk med udvikling, herunder produktudvikling af etageboligen i konceptet Det Fleksible Etagehus, hvor en prototype lige nu er under opførelse i Ørestad City. I 2004 oprettede Arkitema egen forsknings- og udviklingsafdeling.

Sociale medier

Boligfonden Kuben er på Instagram og LinkedIn.

 

Følg os på Instagram her.

Følg os på LinkedIn her

Spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte Boligfonden Kubens direktør Sidse Buch, hvis du har nogen spørgsmål.

 

Sidse Buch

 

Email: fonden@boligfondenkuben.dk

Tlf.: 23 23 01 94